Motorattest til kørekort eller fornyelse af kørekort 500 kr.
Lægeerklæring til dokumentation af sygdom (frihåndsattest) 500 kr.
Medicintilskudsansøgning 300 kr.
Ansøgning om handikapskilt/parkeringskort 400 kr.
Mulighedserklæring 500 kr.
Værgemålsattest 500 kr.